Personvernerklæring

Denne erklæringen skal gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.
Sørensen Maskiner (SM), ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

 

KONTAKTINFORMASJON
Sørensen Maskiner
Liveien 206
3275 Svarstad
Telefon 915 46 627
Org. nr. NO 924432896 MVA
E-post: erik@sorensenmaskiner.no

Sist oppdatert 31.10.2020

 

Oversikt over innholdet i personvernerklæringen:

 1. Når samler NMF inn personopplysninger
 2. Dine rettigheter
 3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår
 4. Hva registreres når du kontakter oss
 5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss
 6. Deling av opplysninger
 7. Informasjonssikkerhet og databehandlere i SM


1. Når mottar vi personopplysningar

Vi mottar personopplysninger ved følgende anledninger:

 • Du sender inn dine kontaktopplysinger i et av våre kontaktskjema på nettsiden vår.
 • Du har registrert deg som mottaker av nyhetsbrev eller informasjon fra oss.

 

Vi kan også få opplysninger om deg fra følgende eksterne tjenester:

 • Fra statlige organer som Statens vegvesen.
 • Fra finansiseringsinstitusjoner ifbm. kjøp/salg av utstyr.
 • Fra forsikringsselskap ifbm kjøp/salg av utstyr.

2. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til erik@sorensenmaskiner.no

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om ein kopi av alle opplysninger vi har om deg.
Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplera opplysninger

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjonar kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting

Avgrensing av behandling av personopplysningar
I noen situasjoner kan du be oss avgrensa behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til avgrensning

Du kan utøve dine rettigheiter ved å sende en e-post til erik@sorensenmaskiner.no


3. Hva registreres når du benytter nettsiden vår

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på  din datamaskin når du laster ned en nettside. Vi bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester og funksjoner på nettsiden vår skal fungerere som ønskelig. Vi benytter også informasjonskapslar til å analyse bruken av nettsiden for å forbedre den. Vi lagrer ingen personlig informasjon i disse informasjonskapslene

Dette nettstedet bruker forskjellige typer cookies. Noen cookies er lagt inn av tredjeparts tjenester som vises på våre sider.
Du kan endre eller oppheve ditt samtykke via Informasjonskapselerkæring på nettstedet vårt.


4. Hva registreres når du kontakter oss

Telefon
Når du ringer oss, vil telefonnummeret ditt lagres sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte i telefonloggen. I tillegg har de ansatte en oversikt over de siste anropene på telefonene sine. Opplysninger du gir oss i forbindelse med kjøp/salg av maskiner og utstyr blir lagret hos oss til arbeidet er utført.  Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1f.

E-post
Vi brukar TLS- for å sikre vår e-postkommunikasjon. Vi ber likevel om at du ikke sender oss beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantere at din e-postleverandør støtter TLS eller blir fanget opp av en tredjepart før e-posten når oss. Vi skanner all inn- og utgåande e-post for virus og skadevare. Behandlingssgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1f.

5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Når du kontakter oss behandler vi opplysningar for å kunne svare på spørsmålet ditt. Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for å kunne svare på din henvendelse. Dersom du ringer oss, vil vi lagre telefonnummeret ditt og tidspunkt for samtalen. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, svaret vårt og e-postadressen din. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e..

6. Deling av opplysninger

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskaper. Unntakene er våre drifts- og samarbeidspartnere som har behov for opplysningar for å levere sine tjenester til oss. Dette kan være Statens Vegvesen, forsikringsselskap og finansieringsinstitiusjoner som har krav om denne informajsonen for at et kjøp eller salg kan gjennomføres.

7. Informasjonssikkerheit og databehandlere

IT drift
SM benyttar eksterne samarbeidspartnerar for drift og vedlikehold av våre applikasjoner og it-tjenester.

Nettsiden
Vårt nettsted er driftaet av vår løsningsleverandør, ProISP AS.

Tilganger og sikkerhet
Vi er opptatt av at alle våre systemer skal sikres forsvarlig og vi har rutiner for tilgangsstyring som forhindrer tilgang til personopplysningar utover de personer som har behov for disse til sitt arbeid. Ved bruk av konsulenter for drift og support vil de bli gitt fjerntilgang for den tiden arbeidet tar.

Alle spørsmål knyttet til vårt personvern rettes til erik@sorensemaskiner.no